Lista aktualności Lista aktualności

„DZIEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA”

Pod takim hasłem dnia 31 maja w miejscowości Krasnosielc odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany wspólnie przez Urząd Gminy Krasnosielc, Komendę Powiatową Policji w Makowie Mazowieckim, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim, Zakład Karny w Przytułach Starych, 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz Nadleśnictwo Parciaki.

Nadleśnictwo Parciaki na stoisku edukacyjnym przygotowało m. in. wystawę zwierząt, gry, quizy, konkursy oraz zabawy zręcznościowe, w których uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu gminy.

Warto też pamiętać, że w dniach 30 maja – 5 czerwca obchodzony jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Zwrócenie uwagi na ochronę przyrody i bioróżnorodność poprzez gry i zabawy pozwoliło przybliżyć uczestnikom festynu jego cele.

„Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week) to akcja w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z jej Celami Zrównoważonego Rozwoju.”

Więcej informacji o ESDW można znaleźć tutaj: www.esdw.eu