Lista aktualności Lista aktualności

Czas wielkiego sadzenia

Okres odnowień to bardzo ważny czas nie tylko dla leśników, ale też dla osób związanych z lasem i przyrodą.

W tym roku w Nadleśnictwie Parciaki, pierwszy dzień kalendarzowej wiosny czyli 21 marca wyjątkowo uczcili uczniowie z  Gimnazjum im. Arkadiusza Gołasia z miejscowości Płoniawy-Bramura. Wspólnie z leśnikami, na terenie Leśnictw Klin
i Bramura, posadzili kolejne pokolenie lasu.

Wiosna to niezwykle pracowity czas w lesie. Nie tylko dla ptaków pieczołowicie i w pośpiechu budujących gniazda czy  roślin budzących się do życia po okresie zimowego spoczynku. Dla leśników to czas wielkiego sadzenia!

Dzięki takim inicjatywom nie tylko przybywa lasów  (bo pamiętajmy, LASÓW W POLSCE PRZYBYWA!!!!!!), ale co niezmiernie ważne - młodzież uczy się szacunku do przyrody i uwrażliwia się na nią przez bezpośredni kontakt. Za kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat, Ci którzy sadzili w tym roku małe sadzonki, będą mogli udać się w to samo miejsce ze swoją rodziną i powiedzieć: "zobaczcie, to ja posadziłam/em!". Posadzenie lasu daje ogromną satysfakcję.

Szkółka leśna w Nadleśnictwie Parciaki produkuje corocznie  ok. 3 mln sadzonek. Większość z nich zostanie przeznaczona na potrzeby odnowień, a część zostanie wykorzystana do zalesień.
Zgodnie z ustawą o lasach, obowiązkiem leśników i każdego właściciela lasu jest odnowienie lasu w miejscu, w którym został on wycięty. Ustawa o lasach na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (założenie uprawy) przewiduje okres 5 lat od usunięcia drzewostanu.

Sadzenie lasu tam, gdzie rósł on już wcześniej - nazywa się odnowieniem.
Jeśli jakiś teren (np. łąka lub pastwisko, nieużytek) nie nadaje się już do uprawy, często sadzi się tam las. Sadzenie lasu tam gdzie go wcześniej nie było- to zalesienie.

Dzięki tym wszystkim działaniom, z roku na rok, lesistość regionu (i naszego kraju) systematycznie wzrasta, a różnorodność biologiczna i kondycja lasów stale się poprawiają.
Sadząc małe drzewka, robimy coś naprawdę wielkiego.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego sadzenia lasów.