Lista aktualności Lista aktualności

Liczenie dzików

21-22 października odbyło się wielkie liczenie dzików w parciackich lasach. Zadanie zrealizowano w ramach ogólnopolskiej akcji inwentaryzacji.

Liczenie odbyło się na 10% obszaru administrowanego przez Nadleśnictwo Parciaki. W samym lesie oraz innych terenach chętnie zajmowanych przez dziki o tej porze roku.
Zadanie wspólnie zrealizowały Lasy Państwowe oraz Polski Związek Łowiecki, przy współpracy z Izbami Rolniczymi. Dziki liczyli leśnicy, myśliwi oraz przedstawiciele Zakładów Usług Leśnych. Pierwszego dnia w liczeniu zwierząt wzięło udział 110 osób, a drugiego- 104.
Celem przeprowadzonej akcji było zebranie danych na temat liczebności dzików i jego zagęszczenia na danym terenie, w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa ASF, czyli Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Źródło zakażenia ASF stanowią chore świnie domowe oraz dziki. Rezerwuarem choroby są właśnie dziki, u których choroba ma przebieg utajony. Ogólne koszty związane z ASF w Polsce w 2016 roku szacuje się na ponad 15mln zł.


Dodajmy, że liczenie dzików odbyło się na terenie wszystkich nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.