Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring rzadkich gatunków

 "Aby skutecznie chronić przyrodę, musimy posiadać wiedzę na temat tego co chronimy, jaki jest tego stan oraz dynamika rozwoju. Planowanie efektywnych działań ochronnych, a zwłaszcza wskazywanie konkretnych zabiegów ochrony czynnej zachowania śwrodowiska przyrodniczego oraz jego czynników. Potrzeba prowadzenia monitoringu przyrody jest uznana zarówno na świecie-w konwencji o różnorodności przyrodniczej, w Europie-w tzw.Dyrektywie Siedliskowej Unii Europejskiej, jak i w kraju-w ustawie o ochronie przyrody" (Monitoring gatunków roślin, Przewodnik metodyczny-Praca zbiorowa, 2010)

Nadleśnictwo Parciaki taki monitoring prowadzi również na swoim terenie. Przez cały rok leśnicy prowadzą obserwację rzadkich gatunków o których wiedzą, że występują w danym miejscu a także inwentaryzują nowe osobniki.
Aktualizacja wykonywana jest na 30 września każdego roku.