Lista aktualności Lista aktualności

Odnowienia i zalesienia czas zacząć

Wiosna tuż, tuż… Dla leśników to czas odnowień i zalesień.

W tym roku, w Nadleśnictwie Parciaki las zostanie posadzony na powierzchni ok. 100 ha.

Dodatkowo, planowane jest odnowione w sposób naturalny (odnowienie samosiewem) prawie 10 ha – na tej powierzchni powstanie nowy drzewostan w sposób naturalny,
z nasion które spadły z drzew macierzystych na powierzchnię gleby.

Stosowanie samosiewu jest przykładem naśladowania i wykorzystywania w lasach zagospodarowanych zjawisk zachodzących w lasach naturalnych. Taki sposób postępowania w leśnictwie określa się jako półnaturalną hodowlę lasu będącą jednym z elementów realizowanego polskiego leśnictwa ekologicznego

Na szkółce leśnej Budziska trwają już intensywne prace (m.in. wyjmowanie materiału sadzeniowego ale także przygotowywanie gleby pod siew wiosenny). Rozpoczęła się również sprzedaż sadzonek dla klientów indywidualnych.

W związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ostatnich latach znacznie wzrosła ilość gruntów rolnych zalesianych przez prywatnych właścicieli. Rolnicy,
po spełnieniu odpowiednich procedur, mogą sadzić i hodować własny las.

Czym różni się odnowienie lasu od zalesienia ?

Zgodnie z ustawą o lasach, obowiązkiem leśników i każdego właściciela lasu jest odnowienie lasu w miejscu, w którym został on wycięty. Ustawa o lasach na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (założenie uprawy) przewiduje okres 5 lat od usunięcia drzewostanu. Sadzenie lasu tam, gdzie rósł on już wcześniej - nazywa się odnowieniem.

Jeśli jakiś teren (np. łąka lub pastwisko, nieużytek) nie nadaje się już do uprawy, często sadzi się tam las. Sadzenie lasu tam gdzie go wcześniej nie było- to zalesienie. 

Szczegółowe wytyczne odnośnie zalesień i odnowień  zawarte są w Zasadach Hodowli Lasu oraz Planie Urządzenia Lasu opracowanym dla danego nadleśnictwa.

 

Tekst i zdjęcia: Hanna Kępczyńska