Lista aktualności Lista aktualności

Pokaz maszyn leśnych

W dniu 27 czerwca 2019 r. Ośrodek Techniki Leśnej z Jarocina (OTL) przeprowadził na terenie Nadleśnictwa Parciaki pokaz specjalistycznego sprzętu i maszyn do gospodarki leśnej. Prezentacja zorganizowana została dla pracowników nadleśnictw
oraz zakładów usług leśnych.


Pokaz został poprzedzony prezentacją multimedialną przedstawiającą sprzęt szkółkarski, maszyny do porządkowania zrębów, przygotowania gleby, odnowienia siewem i sadzarkami, pielęgnacji upraw, ochrony lasu, pozyskania i zrywki oraz technologii remontów dróg z zastosowaniem maszyn OTL Jarocin. Na powierzchniach roboczych pracowały maszyny do porządkowania powierzchni zrębowych, przygotowania gleby, sadzenia i siewu nasion oraz pielęgnacji upraw.


Demonstracja specjalistycznego sprzętu w warunkach terenowych była także świetną okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.