Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwat przyrody "Zwierzyniec"

Rezerwat przyrody to szczególnie cenny i chroniony obszar, dlatego w trosce o jego bezpieczeństwo, ale również bezpieczeństwo turystów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Parciaki przypomina o zakazie wstępu na jego teren.

W rezerwacie "Zwierzyniec" częściowo "przyroda rządzi się swoimi prawami'', dlatego wstęp na jego teren jest szczególnie niebezpieczny. Martwe drzewa pozostające w lesie do całkowitego rozkładu mogą stanowić zagrożenie zdrowia a nawet życia ludzi. Pamiętajmy o tym wybierając się na spacer czy przejażdżkę rowerową.

„Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi" – taką definicję zawiera ustawa z 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody.
Zgodnie z zapisami przytoczonej ustawy, w rezerwatach obowiązuje szereg ograniczeń, m. in. „zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem (...)".

W rezerwacie obowiązuje zakaz polowań.