Lista aktualności Lista aktualności

Z dronem na kornika ostrozębnego

Kornik ostrozębny ips acuminatus (Gyll.) jest gatunkiem chrząszcza, który w ostatnim czasie zwiększył areał swojego występowania zarówno w Polsce jak i w Nadleśnictwie Parciaki. Atakowane są przede wszystkim lasy osłabione suszą lub działaniem katastrofalnych zjawisk atmosferycznych takich jak: okiść, huraganowe wiatry, gradobicie itp.

Ten niewielki owad długości około 3 mm żeruje pod korą sosen głównie w górnej części strzały o cienkiej korowinie. Aktywność swoją rozpoczyna w kwietniu, wgryzając się pod korę żywych sosen drążąc w pierwszej kolejności komorę godową a następnie chodniki macierzyste w których składane są jaja. Z jaj lęgną się larwy które drążą kolejne chodniki. W sierpniu wylęgłe chrząszcze atakują następne drzewa, a samice które złożyły jaja wiosną często składają jaja po raz drugi (generacja siostrzana).

Rys. Kornik ostrozębny – chrząszcze, larwa i żerowisko wg Roberta Dzwonkowskiego (IBL PTE 1989r.)

Zaatakowane przez kornika korony sosen „szarzeją” po czym stają się rude. Jak dotychczas, najskuteczniejszą metodą zwalczania jest systematyczne usuwanie zasiedlonych drzew poprzez wycinanie i wywożenie pni z lasu oraz palenie lub zrębkowanie wierzchołków i gałęzi

W Nadleśnictwie Parciaki problem z zamieraniem drzewostanów sosnowych w wyniku żerowania kornika ostrozębnego występuje w jego południowej części. Są to lasy które najbardziej ucierpiały od huraganowych wiatrów w lipcu 2015 roku. Największe zagrożenie występuje w Leśnictwie Bramura, gdzie w latach 2016-2019 pozyskano ok. 0,8 tys. m3 drewna zaatakowanego przez tego kornika. W 2019 roku po raz pierwszy wystąpiły szkody powierzchniowe w młodniku sosnowym (ok. 0,1 ha).

W ostatnich dniach listopada br. pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie podczas lustracji terenowej w Leśnictwie Bramura wykorzystali bezzałogowy statek powietrzny zwany powszechnie dronem, do lokalizacji nowych ognisk gradacyjnych kornika ostrozębnego. W wyniku oblotu z powietrza udało się zlokalizować jedno ognisko z kilkoma zaatakowanymi sosnami.
Fragment filmu z lotu nad drzewostanem w Leśnictwie Bramura w okolicy miejscowości Jaciążek można zobaczyć tutaj.