Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek naszych lasów to 57 lat, a przeciętna zasobność 230 m3/ha, przy przeciętnym rocznym przyroście 5,63 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 72,6 % – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 22,9 % – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 4,5  %. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 87 proc. – sosna,
 • 4 proc. – dąb, klon, jesion
 • 3 proc. – brzoza
 • 5 proc. – olsza
 • 1 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 13 proc. – I klasa
 • 18 proc. – II klasa
 • 19 proc. – III klasa
 • 27 proc. – IV klasa
 • 19 proc. – V klasa
 • 4 proc. – VI klasa i starsze