Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszelkie regulaminy korzystania z miejsc i obiektów turystyczno-edukacyjnych w Nadleśnictwie Parciaki oraz wnioski o ich udostępnienie-znajdą Państwo na dole strony.

 

Las zaprasza wszystkich, należy pamiętać jednak, że:

  • W lesie żyją dzikie zwierzęta, które przestraszone mogą być dla nas niebezpieczne np. samice dużych zwierząt leśnych, broniące swoich młodych czy zaniepokojona żmija zygzakowata, która może zaatakować człowieka. Bardzo ważne jest aby pod żadnym pozorem nie dotykać dzikich zwierząt ponieważ mogą być zarażone wścieklizną.
  • Zaleca się używanie podczas spacerów w lesie preparatów odstraszających owady. Zabezpieczy to nas przed ukąszeniami i chorobotwórczymi drobnoustrojami.
  • Bezwzględnie omijamy obszary leśne, gdzie: a. prowadzone są jakiekolwiek prace leśne, b. odbywają się polowania indywidualne i zbiorowe, c. usytułowane są pasieki, d. znajdują się oznakowane zakazem bądź ograniczeniem wstępu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenie mogące wynikać z uszkodzonych konarów drzew, które mogą się odłamać i spaść, powodując uszkodzenia ciała lub śmierć.
  • Prosimy nie przebywać w lesie podczas silnych wiatrów.
  • Gdy spotkamy się w lesie z jakimkolwiek przejawem kłusownictwa (np. sidła, wnyki) należy bezwzględnie oddalić się z takiego miejsca i niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikom służby leśnej.
  • Las to także miejsce gdzie możemy spotkać się z niewypałami lub niewybuchami, tu również należy zachować szczególną ostrożność oraz powiadomić służby leśne w przypadku zaistnienia ww. zagrożenia.
  • Większość przewidywalnych zagrożeń w lesie jest przez leśników oznakowana odpowiednimi tablicami, należy się do nich bezwzględnie stosować.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją "Co zrobić w lesie gdy..." wydaną przez Centrum  Informacyjne Lasów Państwowych.


W lesie oraz w obiektach turystycznych (szlaki piesze, rowerowe itp.) i edukacyjnych mogą wystąpić przeszkody powstałe w sposób naturalny np. wywroty (drzewa przewrócone), złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), czy konary drzew obłamane na skutek podmuchów silnych wiatrów. W przypadku zauważenia takiej bądź innej przeszkody, prosimy zgłaszać ten fakt do Nadleśnictwa Parciaki pod numer telefonu (29) 751 83 76 lub mailowo na adres: parciaki@olsztyn.lasy.gov.pl.
Odpowiedni strój (zakryte buty, długie nogawki, nakrycie głowy) pomoże ustrzec się przed ukąszeniami owadów i kleszczy.

Ponadto należy pamiętać, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują je na odpowiedzialność swych opiekunów.

Regulamin-miejsca postoju.

Regulamin-obiekty edukacyjno-turystyczne.

Regulamin-ścieżka edukacyjna.

Regulamin korzystania z sali edukacyjnej.

Regulamin korzystania z wiaty Zielona klasa.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.

Wniosek o udostępnienie obiektu edukacyjnego.

Zasady korzystania z Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej- Decyzja Nadleśniczego