Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zasady korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych

Bądźmy bezpieczni w lesie!

Las zaprasza wszystkich, należy pamiętać jednak, że:

  1. W lesie żyją dzikie zwierzęta, które przestraszone mogą być dla nas niebezpieczne np. samice dużych zwierząt leśnych, broniące swoich młodych czy zaniepokojona żmija zygzakowata, która może zaatakować człowieka. Bardzo ważne jest aby pod żadnym pozorem nie dotykać dzikich zwierząt ponieważ mogą być zarażone wścieklizną.
  2. Zaleca się używanie podczas spacerów w lesie preparatów odstraszających owady. Zabezpieczy to nas przed ukąszeniami i chorobotwórczymi drobnoustrojami.
  3. Bezwzględnie omijamy obszary leśne, gdzie:

a. prowadzone są jakiekolwiek prace leśne,

b. odbywają się polowania indywidualne i zbiorowe,

c. usytułowane są pasieki,

d. znajdują się oznakowane zakazem bądź ograniczeniem wstępu.

  1. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenie mogące wynikać z uszkodzonych konarów drzew, które mogą się odłamać i spaść, powodując uszkodzenia ciała lub śmierć. Prosimy nie przebywać w lesie podczas silnych wiatrów.
  2. Gdy spotkamy się w lesie z jakimkolwiek przejawem kłusownictwa (np. sidła, wnyki) należy bezwzględnie oddalić się z takiego miejsca i niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikom służby leśnej.
  3. Las to także miejsce gdzie możemy spotkać się z niewypałami lub niewybuchami,
    tu również należy zachować szczególną ostrożność oraz powiadomić służby leśne w przypadku zaistnienia ww. zagrożenia.
  4. Większość przewidywalnych zagrożeń w lesie jest przez leśników oznakowana odpowiednimi tablicami, należy się do nich bezwzględnie stosować.

W celu szerszego zapoznania się z zagrożeniami w lasach, zachęcamy do przeczytania publikacji "Co zrobić w lesie, gdy..." wydaną przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Poniżej link do publikacji:

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-dzieci-i-mlodziezy/co-zrobic-w-lesie-gdy-1

Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z naszych lasów!