Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadzorowane

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
• organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Na podstawie porozumień zawartych ze starostami Nadleśnictwo Parciaki pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, z czego :
o powiat makowski  -   3 593 ha.
o powiat ostrołęcki –    3 184 ha.
o powiat przasnyski –  3 524 ha.  
Łącznie nadleśnictwo nadzoruje lasy o powierzchni 10 301 ha.

Gospodarkę leśną właściciele lasu prowadzą na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu lub decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydawanych przez starostę lub nadleśniczego. Nadleśniczy  może wydać decyzję tylko w przypadku konieczności wykonywania zabiegów służących zapobieganiu i zwalczaniu nadmiernie pojawiających się szkodników, w celu podniesienia naturalnej odporności lasu.

Nadzór nad lasami sprawują następujące leśnictwa:

Leśnictwo Powiat Gmina Miejscowości

Chorzele

tel. 664 028 022

przasnyski Chorzele Binduga, Budki, Chorzele, Kwiatkowo, Krukowo, Łaz, Nowa Wieś Zarębska, Poścień,Pruskołęka, Raszujka, Rawki i Wierzchowizna, Rzodkiewnica, Skuzy, Zaręby

Olszewka

tel. 664 028 024

przasnyski Jednorożec Budy Rządowe, Nakieł, Dynak, Olszewka, Parciaki, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna

Budziska

tel. 664 028 025

ostrołęcki Baranowo Majk, Ramiona, Rycica, Cierpięta

Rupin

tel. 664 028 026

makowski Krasnosielc Budy Prywatne, Zwierzyniec, Wólka Drążdżewska

Majdan

tel 664 028 030

ostrołęcki Baranowo Kucieje Nowe, Oborczyska, Orzoł, Orzełek, Ostrówek, Wola Błędowska, Zawady, Ziomek, Rupin, Zimna Woda i Olkowa Kępa

Jastrząbka

tel. 664 028 027

ostrołęcki Baranowo Adamczycha, Dłutówka, Gaczyska, Jastrząbka, Witowy Most

Jastrząbka

tel. 664 028 027

makowski Krasnosielc Elżbiecin, Grabowo, Papierny Borek, Perzanki Borek, Pieczyska, Raki, Wólka Rakowska

Klin

tel. 664 028 032

makowski Krasnosielc Drążdżewo, Drążdżewo Małe, Drążdżewo Kujawy, Karolewo

Klin

tel. 664 028 032

makowski Płoniawy-Bramura Bobino Wielkie,Bobino Grzybki, Chodkowo Biernaty, Chodkowo Załogi

Grądy

tel. 664 028 033

makowski Krasnosielc Amelin, Bagienice, Chłopia Łąka, Krasnosielc, Przytuły, Krasnosiec Nowy, Wymysły, Łazy

Grądy

tel. 664 028 033

makowski Płoniawy-Bramura Chodkowo Wielkie

Suche

tel. 664 028 034

makowski Krasnoselc Biernaty, Sulicha, Pienice, Krasnosielc Leśny, Wola Pienicka, Nowy Sielc

Suche

tel. 664 028 034

makowski Płoniawy-Bramura Chodkowo Kuchny, Gołoniwy, Podoś Nowy, Podoś Stary, Prace, Rogowo, Suche, Zawady Dworskie, Zawady Huta

Bramura

tel. 664 028 035

makowski Płoniawy-Bramura Dłutkowo, Jaciążek, Kobylin Nadrzeczny, Kobylinek, Krzyżewo Borowe, Krzyżewo Nadrzeczne, Łęg, Młodzianowo, Obłudzin, Płoniawy-Bramura, Płoniawy Kolonia, Popielarka, Retka, Stara Zblicha, Szlasy Bure, Stare Zacisze, Zblicha Nowa, Bogdalec, Choszczewka, Węgrzynówek, Węgrzynowo
     

 

Powierzony nadzór obejmuje wykonywanie następujących czynności:
1. Lustracja lasów dla oceny realizacji przez właścicieli obowiązków zapisanych w art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o lasach.
2. Wydawanie decyzji, w pierwszej instancji na podstawie art. 24 ustawy o lasach, nakazujących wykonanie prac z zakresu odnawiania wyciętych powierzchni, przebudowy, pielęgnowania, ochrony lasu w tym ochrony ppoż. I racjonalnego użytkowania.
3. Wydawanie decyzji w pierwszej instancji na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o lasach określających rozmiar zadań dla właścicieli lasów w zakresie wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się  pożarów i nadmiernie pojawiających się szkodników, w przypadku niewykonywania tych zabiegów przez właścicieli.
4. Cechowanie drewna i wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna.

Nadleśnictwo co pół roku składa sprawozdanie dla starostów z wykonania czynności związanych z nadzorem oraz  zadań z zakresu gospodarki leśnej zrealizowanych  przez właścicieli lasów.