Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Umiejętne i racjonalne korzystanie z zasobów przyrodniczych oraz ich ochrona może odbywać się tylko wtedy gdy dostatecznie poznamy i zrozumiemy to co chcemy zachować.

Aby ułatwić poznanie lasu wszystkim którzy nas odwiedzają, przez cały rok utrzymujemy obiekty edukacyjne które nam w tym pomagają. Należą do nich:
 

Sala edukacyjna

Położona w Budziskach, 200m od siedziby nadleśnictwa sala edukacyjna jest obiektem mogącym jednorazowo pomieścić ok.80 osób. Wyposażenie stanowi:
•    Zestaw filmów o tematyce przedstawiającej gospodarkę leśną i ochronę przyrody oraz sprzęt multimedialny do ich odtwarzania;
•    Pomoce dydaktyczne w formie tablic tematycznych, prezentacji graficznych, gablot z owadami i roślinami oraz dermoplasty zwierząt występujących na terenie Puszczy Kurpiowskiej;
•    Eksponaty zebrane z terenu nadleśnictwa: narzędzia wykorzystywane w gospodarce leśnej, szczątki występujących tu niegdyś zwierząt, historyczne mapy i dokumenty, trofea łowieckie;

 

 

Zielona Klasa

Położona w Budziskach, 200 m od siedziby nadleśnictwa wiata edukacyjna "Zielona Klasa" jest obiektem mogącym jednorazowo gościć ok. 100 osób. W jej skład wchodzą: wiata ze stołami i ławkami, miejsce na ognisko, pomoce dydaktyczne i tablice tematyczne.

 

Leśna ścieżka przyrodniczo - edukacyjna "Pod Sosnami"

Leśna ścieżka edukacyjna „Pod Sosnami" przy Nadleśnictwie Parciaki została utworzona w 2005 roku. Jej długość to 3 km, a czas przejścia około 2 godziny. Od początku, jej celem jest przedstawienie urokliwych fragmentów naszych lasów, eksponując ich piękno i majestat. Na tablicach przedstawiono treści opisujące budowę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych; znaczenie ekologiczne, produkcyjne i społeczne lasów; zagrożenia i ochronę lasów; ochronę przyrody; zadania leśników i leśnictwa. Ciekawe przystanki pozwalają bliżej poznać osobliwości przyrodnicze i wzbogacają wiedzę o lasach Puszczy Kurpiowskiej.

 

 

Szlak pieszo-rowerowy "Z lasem za Pan brat"

Od 2013 roku las w okolicach Krasnosielca możemy poznawać w nowy, interesujący, aktywny  i co niezmiernie ważne namacalny sposób. Wszystko to za sprawą leśnego szlaku pieszo-rowerowego o charakterze ścieżki edukacyjnej „Z lasem za pan brat". Przedsięwzięcie to powstało z inicjatywy Wójta Gminy Krasnosielc i Nadleśnictwa Parciaki ze środków uzyskanych z WFOŚiGW w Warszawie.
Wytyczony szlak położony jest w leśnictwie Grądy i został podzielony na dwie części: rowerową biegnącą do rezerwatu „Zwierzyniec" o długości ok. 6,5 km i pieszą w formie pętli o dł. ok  3 km.  Na trasie zostały ustawione tablice informacyjne, urządzenia edukacyjne o tematyce przyrodniczej, wiaty, ławki i wiele innych atrakcji.  Największym jednak skarbem tego miejsca są piękne lasy zasobne w zwierzęta i ciekawe rośliny.


 

 

 

 

 

 

 

 

Ścieżka edukacyjna "Dolina Węgierki"

Wytyczony szlak znajduje się w miejscowości Węgrzynowo, tuż obok leśniczówki Leśnictwa Bramura. Ponad 2 km ścieżka wiedzie przez las, gdzie prócz pięknych widoków znajdziemy miejsca na odpoczynek, naukę oraz zabawę.

Wędrować można samodzielnie lub z przewodnikiem-leśnikiem. Jest to świetne miejsce do prowadzenia zajęć o tematyce leśnej, ekologicznej czy łowieckiej.

Ścieżka powstała pod koniec 2019r. i jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Płoniawy-Bramura oraz Nadleśnictwa Parciaki.

 

 

  • Aby bezpiecznie korzystać z obiektów turystyczno- wypoczynkowych i ścieżek edukacyjnych przebiegających przez obszary leśne, proszę zapoznać się z regulaminami zamieszczonymi w załącznikach poniżej. Odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych na obiektach ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów. Pamiętajmy również, że w lesie mogą powstać przeszkody w sposób naturalny, np. wywroty, złomy, złamane konary, itp.
 
  • Osoba do kontakt w sprawach związanych z obiektami edukacyjnymi:  Hanna Kępczyńska tel. 784 958 732


Do zobaczenia na szlaku!