Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

Na terenie Nadleśnictwa Parciaki wyznaczone zostały dwa obszary NATURA 2000. „Dolina Omulwi i Płodownicy„ powołana została dla ochrony rzadkich gatunków ptaków, wśród których jako priorytetowe uznano derkacza /Crex crex/, kraskę /Coracias garrulus/, lelka /Caprimulgus europaeus/, i żurawia /Grus grus/. Obszar NATURA 2000 „Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe", ustanowiono dla ochrony ważnego w skali Europy stanowiska sasanki otwartej /Pulsatilla patens/.

 

 

 

   Dolina Omulwi i Płodownicy -   PLB140005
   Powierzchnia ogólna 34 386,70 ha
   Powierzchnia LP na terenie n-ctwa 853,13 ha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe - PLH140052
   Powierzchnia ogólna 2214,10 ha
   Powierzchnia LP na terenie n-ctwa 2214,10 ha