Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

W okresie wiosenno-letnim największym utrapieniem leśników są pożary. Całą powierzchnię nadleśnictwa zaliczono do I strefy zagrożenia pożarowego, co oznacza, że prawdopodobieństwo powstania pożaru jest bardzo duże.

Największy w historii nadleśnictwa pożar strawił w 1994 r. w leśnictwie Budziska - 24,5 ha młodników i drzewostanów starszych klas wieku. Kolejny duży pożar miał miejsce w roku 1995 w Leśnictwie Chorzele, spłonęło wówczas 6,83 ha młodników.

Lasy poddawane są coraz większej penetracji zarówno przez miejscową ludność w celach zarobkowych (zbiór płodów runa leśnego) jak i przyjezdnych amatorów wypoczynku na łonie natury i grzybobrania. Niefrasobliwość i nieświadomość zagrożenia używania ognia na terenach leśnych i w ich pobliżu jest najczęstszą przyczyną powstawania pożarów.
W celu sprawniejszego wykrywania pożarów w ostatnich latach powstały 4 dostrzegalnie przeciwpożarowe, wyposażone w urządzenia do określenia miejsca powstania pożaru oraz w środki łączności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostrzegalnia przeciwpożarowa "Budziska" (po lewej) i "Łazy" (po prawej). - fot. Szymon Kępczyński

Od 2008 r. w Nadleśnictwie ocena stopnia zagrożenia pożarowego dla strefy 10 (Nadleśnictwa: Parciaki, Przasnysz, Ostrołęka, Ciechanów, Dwukoły i Myszyniec) dokonywana jest przez automatyczną stację prognostyczną. Wyniki dostępne są na stronie internetowej http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php .

  

Meteorologiczny punkt pomiarowy "Budziska". - fot. Szymon Kępczyński

 
Od 2003 r. Straż Leśna dysponuje samochodem terenowym z modułem gaśniczym, który pozwala na ugaszenie małego pożaru w zarodku jeszcze przed przybyciem jednostek straży pożarnej