Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Nadleśnictwa Parciaki. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Nadleśnictwo Parciaki od wielu lat prowadzi szeroko rozumianą edukację przyrodniczą.

Corocznie prowadzimy spotkania w szkołach, organizujemy konkursy i zapraszamy dzieci do lasu, Zielonej Klasy, centrum edukacji przyrodniczo-leśnej i na ścieżki edukacyjne. Wszystko po to by zainteresować i zwiększyć wrażliwość ludzi na otaczającą nas przyrodę.

          W przypadku zainteresowania udziałem w zajęciach z edukacji leśnej - szczegółowe warunki uczestnictwa można odszukać w zakładce „Materiały do pobrania”, gdzie znajduje się m. in.:

  • Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Parciaki.
  • Oświadczenie o akceptacji regulaminu.