Asset Publisher Asset Publisher

PEFC

W wyniku przeprowadzonego audytu wznawiajacego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC, zakończonego wynikiem pozytywnym, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała nowy certyfikat. Od 16.08.2017 r. obowiązuje certyfikat PEFC o nr. CSL/1051/2017, wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego. Okres obowiązywania certyfikatu: 16.08.2017 r.-15.08.2020 r.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celem jej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

resources-to-get