Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Drewno jako najbardziej ekologiczny i odnawialny surowiec znalazł w świecie ponad 30 tysięcy zastosowań. W swoim otoczeniu widzimy drewno wszędzie: domy, meble, papier, zabawki, opał, instrumenty muzyczne, ......

Pozyskiwanie i sprzedaż drewna pozwala nadleśnictwu uzyskiwać dochody, dzięki którym można wykonywać prace związane z utrzymaniem ciągłości produkcji (prace związane z odnowieniem lasu i pielęgnowaniem lasu, ochrona przed owadami i chorobami, ochrona przeciwpożarowa) a także prace na rzecz udostępnienia lasów dla społeczeństwa. Część dochodów nadleśnictwo przekazuje dla lokalnych samorządów w postaci podatku leśnego.
Leśnicy tak organizują prace związane z pozyskaniem drewna, aby szkody w przyrodzie były jak najmniejsze.
Pozyskanie drewna Nadleśnictwo prowadzi się w oparciu o plan urządzenia lasu, który jest sporządzany raz na 10 lat i zatwierdzany przez Ministra Środowiska. W latach 2012-2021 Nadleśnictwo Parciaki może pozyskiwać rocznie 59,7 tys. m3 drewna, w tym:
• w użytkowaniu rębnym - 33,9 tys. m3
• w użytkowaniu przedrębnym (zabiegi pielęgnacyjne) - 25,8 tys. m3


Drzewostan, aby mógł być użytkowany gospodarczo musi osiągnąć określony wiek, tzw. wiek rębności. W Nadleśnictwie Parciaki wiek rębności dla poszczególnych gatunków wynosi:
• dla dębu i jesionu - 140 lat
• dla sosny i modrzewia - 100 lat
• dla świerka, brzozy, olszy czarnej, grabu, jaworu i jesionu amerykańskiego - 80 lat
• dla osiki - 50 lat
• dla topoli, wierzby i olszy szarej - 40 lat

Oprócz najważniejszego daru lasu, jakim jest drewno, las daje nam także inne produkty: grzyby, owoce leśne, rośliny lecznicze (konwalie, borówki, kruszyna, kopytnik – część tych roślin znajduje się pod ochroną), choinki, korę, żywicę.