Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne

 

Ekosystemy referencyjne
- obszary różnorodności biologicznej w Nadleśnictwie Parciaki

Do kategorii tej zaliczamy lasy o szczególnych walorach przyrodniczych ( HCVF 3.1 - siedliska skrajnie rzadkie ), rezerwaty przyrody dla których określono bierny sposób ochrony, drzewostany w ekstremalnych warunkach wzrostu oraz lasy glebochronne i wodochronne znajdujące się na terenach Nadleśnictwa Parciaki.

Więcej informacji na temat ekostemów referencyjnych znajdujących się na terenie Nadleśnictwie Parciaki znajdą Państwo w wykazie ekosystemów referencyjnych oraz na mapie ekosystemów referencyjnych a także w załącznikach na dole strony.