Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Nadleśnictwo Parciaki informuje, że w dalszym ciągu można zgłaszać swoje propozycje i uwagi dotyczące wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conservation Value Forests) i powierzchni referencyjnych.

Swoje pomysły można przedstawiać przez cały rok. Będą one uwzględniane podczas corocznej aktualizacji przyrodniczej odbywającej się na dzień 30 września każdego roku.

Na wszelkie pytania dotyczące lokalizacji i funkcji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, a także innych kwestii dotyczących ochrony przyrody na terenie naszego nadleśnictwa odpowiada:
 – osoba odpowiedzialna (-) Hanna Kępczyńska tel. 29 751 83 76 wew.48, hanna.kepczynska@olsztyn.lasy.gov.pl