Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Parciaki na terenie lasów państwowych pomnikową formą ochrony przyrody objęto 6 obiektów.  Są to pojedyncze drzewa o imponujących rozmiarach oraz grupa jałowców pospolitych.

 

 

Dąb szypułkowy  /Quercus robur/

Gmina:        Krasnosielc
Położenie:   L-ctwo Klin,
oddział            413j
NR:                  6/80
Powołujący akt prawny :    Orzeczenie Wojewody Ostrołęckiego
nr 6/80 zn. RLSX-7140/17/80 z dn. 15.08.1980 r.

 

 

 

Dąb szypułkowy  /Quercus robur/

Wiek ok.       350 lat
Gmina:         Jednorożec
Położenie:    L-ctwo Olszewka,
oddział:       100 c
NR:              336
Powołujący akt prawny :    Orzeczenie PWRN w Warszawie nr  336
Zn Rlop – 831/10873 z dn. 14.06.1973 r.

 

 

 

 

 

Jałowiec pospolity  /Juniperus comunis/


Gmina:        Chorzele
Położenie:    L-ctwo Chorzele,
oddział: 43b,
NR:        33/77
Powołujący akt prawny :    Orzeczenie Wojewody Ostrołęckiego nr   2/77 Zn. RLSX-7140/32/77 z dn. 20.12.1977 r.

 

 

 

Lipa drobnolistna  /Tilia cordata/

Gmina:          Krasnosielc
Położenie:    L-ctwo Suche,
oddział:        492g,
NR:               6/80
Powołujący akt prawny :    Orzeczenie Wojewody Ostrołęckiego
nr 17/80 zn. RLSX-7140/17/80 z dnia 15.08.1980 r.

 

 

 

                               

Modrzew europejski  /Larix decidua/


Wiek ok.      200 lat
Gmina:         Jednorożec
Położenie:    L-ctwo Budziska,
oddział:        195b,
NR:               333
Powołujący akt prawny: Orzeczenie PWRN w Warszawie nr  333
Zn Rlop – 831/108/73 z dn. 14.06.1973 r.

 

 

 

 

Sosna pospolita  /Pinus silvestris/


Wiek ok.       350 lat
Gmina:         Jednorożec
Położenie:    L-ctwo Olszewka,
oddział:        100c,
NR:               334
Powołujący akt prawny: Orzeczenie PWRN w Warszawie nr  334
Zn Rlop – 831/10873 z dn. 14.06.1973 r. 

 

 

 

Nakazy, zakazy i ograniczenia:

Zakaz wycinania, niszczenia, uszkadzania, zrywania pączków, kwiatów, owoców, lisci, nacinania drzewa, rycia napisów i znaków, umieszczania tablic oraz zabrania się zanieczyszczania terenu w pobliżu drzewa, wzniecania ognia, wchodzenia na drzewo i wznoszenia budynków w promieniu 15 m od pnia drzewa.